1. Általános rendelkezések

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a www.kreativneveles.hu Webáruház és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre. Vásárló alatt értjük valamennyi természetes -és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat.
A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.
A www.kreativneveles.hu oldalon elérhető termékeket interneten értékesíti.

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: EZIT Kft.
A tárhely-szolgáltató székhelye:
H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@ezit.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.ezit.hu

2. Adatkezelés

A kreativneveles.hu a Vásárló személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok szerint kezeli. Az adatkezelés célja a www.kreativneveles.hu-nak adott megrendelések teljesítése, megrendelőkkel való kapcsolattartás, panaszkezelés, webshop üzemeltetése valamint az esetleges követelések érvényesítése, valamint a webshoppal felmerülő hírekről való tájékoztatás.

3. Rendelés

Minden megrendelés a termék megvásárlására vonatkozik. A megrendelés adatait ügyfélnyilvántartó rendszerünkben tároljuk.

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár ikonra kattintva jobb oldalon felugrik egy összesítő oszlop, amelyben láthatóak az eddig kosárba helyezett tételek. Itt lehetőség van bővebben megvizsgálni, hogy mely termékek vannak a kosárban “Kosár gombra kattintva vagy az “Irány a pénztár” gombra kattintva a Pénztár felültre visz tovább a weboldal.

„Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Rendelés során lehetőség van az adatbeviteli hibák technikai javítására. Amennyiben Ön meg szeretné változtatni a rendelés során kosárba tett termékek mennyiségét, azt a kosár tartalmának megtekintése után teheti. Önnek nincs más dolga csupán a ” Karton” oszlopban található szám előtti + jellel lehet a mennyiséget megnövelni vagy a – jellel lehet csökkenteni a termékre vonatkozó helyes rendelési darabszámot. Minden módosítás után kérjük nyomja meg a ” Kosár frissítése” gombot. Amennyiben Ön a kosárból törölni szeretné a terméket, kattintson az ” X” gombra, majd nyomja meg a ”  Kosár frissítése” gombot.

A vásárlás előzetes regisztráció nélküli felhasználók számára is lehetséges.
A következő lépésben válassza ki a szállítási módot,  valamint fizetési módot.  Ha egyet ért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.
Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának hiánya nem teszi lehetővé a Webshop számára a megrendelések teljesítését. Termékeinket és szolgáltatásainkat kizárólag 18. életévüket betöltött személyek részére nyújtjuk.

4. Szállítás

A leadott rendelések kiszállítása saját futárral történik az online rendelés során a Vásárló által megadott címre. (szállítási cím). Ennek költsége bármely 3 karton termék rendelése fölött ingyenes. A megrendelésekről rendszerünk automatizált e-mail üzeneteket küld. A rendelések feldolgozása 24-48 órán belül megtörténik. A futár hétfő-szombat, 08:00-20:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. A futár érkezéséről előzetesen e-mailt küldünk, amelyben egy 4 órás intervallumot jelölünk meg a szállítás várható idejéről.

Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy a hétvégi napokon (szombat, vasárnap) leadott rendeléseket leghamarabb hétfői napon tudjuk kézbesíteni leghamarabb. Amennyiben a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a rendelést automatikusan töröljük.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után az Eladónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél/számla aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló csak saját felelősségére vehet át a terméket. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Eladó díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Eladó felelősséget nem vállal!

5. Fizetés

Áruházunkban bankkártyás fizetési lehetőség van. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. Árak

A kreativneveles.hu webáruházban a termékadatlapon található árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

6. Árváltoztatás

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Esetleges áremelkedésről a www.kreativneveles.hu minden esetben értesíti a Vásárlót.

8. Felmondás, elállási jog

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. A megrendelő a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

9. Egyéb feltételek

A Felek vitáikat békés úton kívánják megoldani a területi kereskedelmi és ipari kamarák mellett működő békéltető testület segítségével. A fogyasztók panaszaikkal megkereshetik a Webshopot üzemeltető céget az alábbi elérhetőségek bármelyikén. Jelen szerződéssel kapcsolatos vitákban a Budapesti Békéltető Testület (1253 Budapest, Pf. 10) rendelkezik illetékességgel. Egyébként a jogvitára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság dönt. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a magyar jog, különösen Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, A fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Fenntartjuk a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására, amely a www.kreativneveles.hu oldalon történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása előtti megrendelésekre a megrendelés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

A webshopot a Győri Ildikó (székhely: 3200 Gyöngyös, József Attila út 2. nyilvántartási szám: 36125487 adószám: 66569882-1-30) üzemelteti.

Utoljára frissítve: 2020. szeptember 9.